Kapërcimi i vështirësive të luftës kundër varfërisë mishëron përpjekjet e përbashkëta të 1.4 miliardë kinezëve.