832 konte të varfra, 128 mijë fshatra të varfra dhe afro 100 milionë njerëz të varfër. Kjo është gjendja e tanishme në Kinë. Për të krijuar një shoqëri relativisht të begatë, duhet medoemos të fitojmë luftën për zhdukjen e varfërisë absolute.