Një arenë globale për diplomacinë…

Një platformë për politikën ndërkombëtare...

Një barometër për çështjet botërore...

Në vitin 1945, kur bota po shprehte me zë të lartë urrejten ndaj Luftës së Dytë Botërore, OKB-ja lindi si një shpresë e përbashkët për një paqe të qëndrueshme.

Misionet e saj: të parandalojë luftën, të mbështetë ligjin ndërkombëtar, të luftojë për të drejtat e njeriut dhe të nxitë zhvillimin shoqëror dhe ekonomik.

Pas 70 vjetëve konfliktesh e sfidash, a i ka përmbushur misionet e saj OKB-ja? Si ka funksionuar në këta vjet? Cila është e ardhmja e saj?

Sivjet është 75-vjetori i themelimit të OKB-së. Ky dokumentar trajton historinë e OKB-së me ulje-ngritjet e saj dhe hedh një vështrimin mbi perspektivën e kësaj organizate. (Li Huailiang)