Rregullat e zbatimit për nenin 43 të Ligjit të Sigurisë Kombëtare të Hong-Kongut kanë hyrë në fuqi që nga sot.
Rregullat përcaktojnë masa të ndryshme që departamenti për ruajtjen e sigurisë kombëtare mund të marrë për çështje që lidhen me vepra penale që rrezikojnë sigurinë kombëtare.(Zhan Dian/Artan Goga)