Mësimin 1 Përshëndetje

 Bisedoni me CRI
 

"Nǐ hǎo" perdoret në çdo situatë të ditës, me cilindo. Por p. sh. në rast se takohemi me një njeri më të madh në moshë, atëherë i themi "Nǐn hǎo" (Si jeni?).
Në gjuhen shqipe, me "Si jeni?" i drejtohemi një njeriu më të madh në moshë, ose dikujt që nuk e njohim, në ambiente pune etj.