Mësimin 1 Përshëndetje

 Bisedoni me CRI
 
 • Vëreni
 • Mësoni
 • Praktikoni
 • 正常播放   你好。Nǐ hǎo.
  "Nǐ" do të thotë " ti", "hǎo" ka kuptimin "mirë", pra në shqip do të ishte "Si jeni?" ose "Ç'kemi". Si mund të përshëndesim një njeri më të madh në moshë?
  "Nǐ hǎo" perdoret në çdo situatë të ditës, me cilindo. Por p. sh. në rast se takohemi me një njeri më të madh në moshë, atëherë i themi "Nǐn hǎo" (Si jeni?).
  Në gjuhen shqipe, me "Si jeni?" i drejtohemi një njeriu më të madh në moshë, ose dikujt që nuk e njohim, në ambiente pune etj.
  Shqiptimi:
  Shqiptimi i "nǐ" bëhet me tonin e katërt, shqiptimi i "hǎo" me tonin e tretë.
 • 正常播放  慢速播放  A:你好!
  Nǐ hǎo!
  Si je?
 • 正常播放  慢速播放  B:你好!
  Nǐ hǎo!
  Si je?
 • 正常播放  慢速播放  A:您好!
  Nín hǎo!
  Si jeni?
 • 正常播放  慢速播放  B:您好!
  Nín hǎo!
  Si jeni?
 • Dialog 1   Dialog 2   Dialog 3