Nisma, e cila lë mënjanë ndryshimet ideologjike, është një platformë për bashkëpunimin ekonomik dhe mungesa e konkurrencës ideologjike ka kontribuuar në zhvillimin e përbashkët të të gjithë pjesëmarrësve.

Pandemia e COVID-19 i ka dhënë një goditje shkatërruese rendit botëror, por gjithashtu u ka hapur sytë vendeve të ndryshme të gjejnë mënyra të reja të mbijetesës dhe zhvillimit. Zgjerimi i tregtisë elektronike si dhe i ekonomisë digjitale ka përparuar me shpejtësi. Janë njohur dhe nxitur format më të gjelbra të rritjes ekonomike dhe stilet e jetesës. Integrimi ekonomik rajonal është përshpejtuar. Këto ndryshime të thella kanë nxitur Kinën dhe vendet e tjera pjesëmarrëse të zgjerojnë bashkëpunimin nën kornizën e nismës “Një brez, një rrugë”.

Më 18 dhjetor 2020, Këshilltari i Shtetit i Kinës dhe ministri i Jashtëm Wang Yi mbajti një fjalim në Takimin e Këshillit të Forumit “Një brez, një rrugë” për Bashkëpunim Ndërkombëtar përmes lidhjes me video.

“Pavarësisht se si do të zhvillohet gjendja, nevoja e bashkësisë ndërkombëtare për ‘Një brez, një rrugë’ mbetet e pandryshuar; mbështetja e partnerëve për ‘Një brez, një rrugë’ mbetet e pandryshuar; dhe vendosmëria e Kinës për të përparuar bashkëpunimin ndërkombëtar të ‘Një brez, një rrugë’ mbetet e pandryshuar."

Prirjet e reja

Organizata Botërore e Tregtisë (OBT) parashikoi fillimisht në fillim të prillit 2020 që COVID-19 do të shkaktonte një rënie të tregtisë globale nga 12.9 për qind në 31.9 për qind në vit. Por, ky institucion rishikoi këtë vlerësim tetorin e kaluar, duke parashikuar që vëllimi do të binte me 9.2 për qind. Tregtia elektronike ka luajtur një rol pozitiv në promovimin e tregtisë ndërkufitare gjatë pandemisë. Kina zhvilloi tregtinë ndërkufitare të tregtisë elektronike me të gjithë pjesëmarrësit e tjerë të nismës “Një brez, një rrugë” deri në fund të vitit 2019.

Risitë në teknologjitë digjitale janë domethënëse në ndërprerjet e ardhshme të shkaktuara nga COVID-19. Blerja në internet, të mësuarit në internet, telekomunikimi dhe shërbimet mjekësore në internet ndihmuan që jeta shoqërore të vijojë funksionin. Gjithashtu u përmirësuan prodhimi inteligjent, bujqësia, turizmi dhe financat për të përmbushur kërkesën e re gjatë pandemisë. Këto zhvillime paraqesin mundësi të mëdha për përparimin e programit digjital të “Një brez, një rrugë”, duke siguruar drejtues të rinj ekonomikë për pjesëmarrësit.

Pandemia gjithashtu e ka bërë botën më të vetëdijshme për “jetesën e gjelbër” dhe zhvillimin e gjelbër. Kina, së bashku me vendet e tjera pjesëmarrëse në nismë, kanë paraqitur parimet për investimet e gjelbra, kanë krijuar një koalicion të zhvillimit të gjelbër dhe kanë krijuar një fond të gjelbër investimesh. Zhvillimi i gjelbër do të bëhet një përparësi thelbësore për bashkëpunimin e ardhshëm në kuadër të nismës “Një brez, një rrugë”.

Është shumë e rëndësishme që vendet pjesëmarrëse të “Një brez, një rrugë” të punojnë së bashku në zbatimin e Agjendës së OKB 2030 për Zhvillim të Vazhdueshëm, duke përmbushur konkretisht një nga një objektivat në përputhje të plotë me kërkesat përkatëse.

Kina ka deklaruar se do të arrijë kulmin e lëshimit të dioksidit të karbonit para vitit 2030 dhe realizimin e karbonit neutral para vitit 2060.

Kur iu adresua Samitit të Ambicies së Klimës të OKB-së përmes lidhjes me video në 12 dhjetor 2020, presidenti i Kinës Xi Jinping tha se Kina do të ulë lëshimin e saj të dioksidit të karbonit për njësi të PBB-së me mbi 65 për qind deri në 2030-n, bazuar në nivelet e vitit 2005. Ai gjithashtu tha që pjesa e karburanteve jo-fosile në konsumin e energjisë parësore të Kinës do të rritet me rreth 25 për qind dhe vendi do të zgjerojë më tej mbulimin pyjor dhe kapacitetin e instaluar të erës dhe energjisë diellore.

Bashkërendimi rajonal

COVID-19 ka penguar shumë lëvizjen e punonjësve, mallrave dhe kapitalit përtej kufijve. Disa vende po bashkëpunojnë për të zbutur tronditjen e pandemisë duke ndërtuar një bashkëpunim më të ngushtë ekonomik rajonal. Kjo do të sjellë një mjedis më të mirë për nismën “Një brez, një rrugë”, duke ofruar një tjetër shtysë për zhvillimin ekonomik të vendeve pjesëmarrëse dhe përparimin e tyre të përbashkët.

Më 15 nëntor të vitit 2020, 10 anëtarë të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN), si dhe Kina, Japonia, Koreja e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re nënshkruan marrëveshjen e tregtisë së lirë të Partneritetit të Gjithanshëm Ekonomik Rajonal (RCEP), duke shënuar një hap të ri integrimi ekonomik rajonal midis vendeve të Azi-Paqësorit.

Për më tepër, Bashkimi Afrikan u bë organizata e parë rajonale që nënshkroi një dokument bashkëpunimi me Kinën në kuadër të nismës në dhjetor 2020. Plani përcakton fushën dhe përmbajtjen e projekteve kryesore të bashkëpunimit në rrafshe që përfshijnë bashkërendimin e politikave dhe lidhshmërinë, duke e bërë tregtinë sa më të pakufizuar dhe zbutur qasjen ndaj fondeve.

Kina ka njoftuar gjithashtu se do të konsiderojë bashkimin me Marrëveshjen Gjithëpërfshirëse dhe Progresive për një Partneritet Trans-Paqësor", CPTPP, një marrëveshje tjetër e tregtisë së lirë me 11 vende anëtare, disa prej të cilëve janë gjithashtu pjesë e RCEP-it.

Për shkak të daljes jashtë kontrollit të COVID-19, aftësia e Shteteve të Bashkuara dhe e vendeve të tjera perëndimore për të investuar jashtë vendit është dobësuar. Nga ana tjetër, aktivitetet e prodhimit u rikthyen në normalet në Kinë pas një periudhe të shkurtër ndalimi falë masave të gjera, të rrepta dhe të plota të kontrollit të epidemisë. Kapaciteti i fuqishëm i prodhimit dhe furnizimit i Kinës ka dhënë shtysë dhe një garanci për bashkëpunim të qëndrueshëm dhe afatgjatë të nismës “Një brez, një rrugë” në epokën paspandemike.

Në tre tremujorët e parë të vitit 2020, investimet e drejtpërdrejta jo-financiare nga kompanitë kineze në vendet e nismës arritën në 13.02 miliardë dollarë, një rritje 29.7 për qind me bazë vjetore. Gjatë së njëjtës periudhë, vëllimi i tregtisë së mallrave midis Kinës dhe këtyre vendeve ishte 6.75 trilionë juanë (1.01 trilion dollarë). Kjo përbën një rritje me bazë vjetore prej 1.5%, e cila ishte 0.8 pikëpërqindje më e lartë se rritja e përgjithshme e tregtisë së jashtme të Kinës. Duke mos harruar faktin që zinxhirët e furnizimit global u ndërprenë seriozisht, prirja rritëse ka një domethënie të madhe për qëndrueshmërinë e rritjes së përgjithshme ekonomike dhe sigurimin e jetesës së njerëzve.

Gjatë një viti, vendet pjesëmarrëse të nismës “Një brez, një rrugë” realizuan videokonferenca për të bashkërenduar politikat dhe për të përparuar bashkëpunimin konkret për financat, taksat, energjinë, zhvillimin e gjelbër, anti-korrupsionin dhe çështje të tjera.

Parimet themelore të nismës e kanë kaluar testin gjatë luftës kundër pandemisë. Ato janë hapja, gjithëpërfshirja dhe transparenca, si dhe konsultimi i gjerë, kontributi i përbashkët dhe përfitime të përbashkëta.