Komisioni Evropian ka bërë të ditur se prioriteti kryesor i tij është shëndeti i qytetarëve. Në të njëjtën kohë, kriza e koronavirusit është një tronditje e madhe për ekonominë evropiane dhe botërore. Shtetet anëtare tashmë kanë marrë masa të politikave, buxhetit dhe likuiditetit për të rritur kapacitetin e sistemeve të tyre shëndetësore dhe për të mbështetur qytetarët dhe sektorët më të prekur.

Kriza e koronavirusit është një sfidë për ekonominë evropiane dhe për kushtet e jetesës së qytetarëve. Gjatë kësaj krize shëndetësore është thelbësore jo vetëm për të mbrojtur sektorët kritikë të ekonomisë, por edhe pasuritë, teknologjitë dhe infrastrukturat evropiane dhe mbi të gjitha nevojitet mbrojtja e vendeve të punës dhe punëtorët, thuhet në një dokument të publikuar në faqen zyrtare të KE-së.

Ndikimi ekonomik i krizës së koronavirusit ndryshon ndërmjet industrive dhe bizneseve si një funksion i një numri faktorësh, duke përfshirë aftësinë për t'u përshtatur me problemet që ndikojnë në zinxhirët e furnizimit, disponueshmërinë e stoqeve ose përdorimin e prodhimit në kohë të duhur. Komisioni Evropian është në kontakt të ngushtë me autoritetet kombëtare, përfaqësuesit e industrisë dhe aktorët e tjerë të interesuar në mënyrë që të monitorojë dhe vlerësojë ndikimin në industrinë dhe tregtinë evropiane.

Ekosistemi i turizmit është prekur rëndë nga kufizimet e vendosura në qarkullim dhe udhëtime të bëra të nevojshme pas krizës së koronavirusit. Për ta filluar përsëri, Komisioni propozoi një sërë masash për të lejuar rihapjen graduale dhe të koordinuar të shërbimeve të turizmit, si dhe siguroi mbështetje specifike për bizneset e turizmit.

Kjo perfshin: Likuiditetet për kompanitë në sektorin e turizmit, veçanërisht ato të vogla. Fleksibiliteti për rregullat e ndihmës shtetërore lejon shtetet anëtare të prezantojnë skema, të tilla si skema garancie për fatura dhe sisteme shtesë të likuiditetit, për të mbështetur bizneset dhe për të siguruar që kërkesat e rimbursimit të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit përmbushen.


Financimi i BE-së: BE-ja vazhdon të sigurojë, nën menaxhim të përbashkët me shtetet anëtare, likuiditet të menjëhershëm për kompanitë e prekura nga kriza përmes Iniciativës së Investimit ndaj pandemisë. Përveç kësaj, me Fondin Evropian të Investimeve, Komisioni ka vënë në dispozicion 8 miliardë euro në fonde për 100.000 biznese të vogla të prekura nga kriza.

Më 11 shkurt 2021, Komisioni Evropian publikoi parashikimin e tij ekonomik për dimrin 2021. Ekonomia e Eurozonës pritet të rritet me 3.8% në vitin 2021 dhe 2022. Sipas parashikimeve, ekonomia e zonës euro do të rritet me 3.7% në 2021 dhe 3.9% në 2022. Eurozona dhe ekonomitë e BE pritet të arrijnë nivelet e prodhimit para krizës më herët sesa tregohet në parashikimin ekonomik të vjeshtës 2020, kryesisht për shkak të një rritjeje më të fortë se sa pritej në gjysmën e dytë të 2021 dhe në 2022.

Pas rritjes së fortë në tremujorin e tretë të vitit 2020, aktiviteti ekonomik u tkurr përsëri në tremujorin e katërt pasi vala e dytë e pandemisë çoi në masa të reja të kontrollit. Me këto masa ende në fuqi, ekonomitë e BE-së dhe zonës së euros pritet të kontraktohen në tremujorin e parë të vitit 2021.

Rritja ekonomike pritet të rifillojë në pranverë dhe të marrë vrull në verë ndërsa programet e vaksinimit përparojnë dhe masat ulin gradualisht përmbajtjen e virusit. Pamja e përmirësuar e ekonomisë botërore pritet gjithashtu të mbështesë rimëkëmbjen. Ndikimi ekonomik i pandemisë mbetet i pabarabartë në të gjitha shtetet anëtare dhe shpejtësia e rimëkëmbjes gjithashtu pritet të ndryshojë ndjeshëm.

Për herë të parë, Komisioni Evropian ka aktivizuar klauzolën e përgjithshme mbrojtëse të Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes si pjesë e strategjisë së tij për t'iu përgjigjur shpejt dhe me forcë pandemisë së koronavirusit në një kohë dhe në mënyrë të koordinuar. Kjo u lejon qeverive kombëtare të mbështesin më mirë ekonomitë kombëtare, pasi rregullat fiskale janë relaksuar ndjeshëm.

Pasi të miratohet nga Këshilli, klauzola e përgjithshme e mbrojtjes lejon shtetet anëtare të marrin masa për t'iu përgjigjur krizës në një mënyrë të përshtatshme, duke u larguar nga detyrimet buxhetore që normalisht do të zbatoheshin nën kornizën fiskale evropiane.

Kjo masë përfaqëson një hap të rëndësishëm në përmbushjen e angazhimit të Komisionit për të përdorur të gjitha instrumentet e politikës ekonomike në dispozicion për të mbështetur shtetet anëtare në përpjekjet e tyre për të mbrojtur qytetarët dhe për të zvogëluar efektet e rënda socio-ekonomike të pandemisë.

Më 3 mars 2021, Komisioni miratoi një komunikim që u siguron shteteve anëtare udhëzime të përgjithshme mbi drejtimin e politikës buxhetore në periudhën e ardhshme. Komunikimi përcakton udhëzimet për koordinimin e politikave fiskale, që janë thelbësore për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike dhe përcakton parimet për hartimin dhe cilësinë e duhur të masave fiskale, si dhe udhëzimet e përgjithshme mbi politikën fiskale në periudhën afatmesme dhe në vitin 2022, duke përfshirë lidhjen me Fondet e Rimëkëmbjes.

Për më tepër, ai propozon zbatimin e klauzolës së përgjithshme të mbrojtjes në vitin 2022 deri më 2023-shin.

Më 18 mars, Këshilli Drejtues i Bankës Qendrore Evropiane njoftoi një program të ri blerjeje për emergjencën pandemike me një buxhet prej 750 miliardë eurosh deri në fund të vitit, përveç 120 miliardë euro të vendosur në 12 mars.

Së bashku, këto shuma janë ekuivalente me 7.3% të PBB-së së zonës së euros. Programi është i përkohshëm dhe synon të adresojë situatën e paparë në të cilën ndodhet Bashkimi Monetar. Ai do të mbetet në fuqi deri në fazën e krizës.

Më 16 mars, Grupi i Bankës Evropiane të Investimeve propozoi një plan për të mobilizuar deri në 40 miliardë euro në kredi, të cilat do të përdoren për tejkalimin e kredive, pezullimet e borxheve dhe masa të tjera për të lehtësuar situatën e likuiditetit. Grupi i Bankës Evropiane të Investimeve, përfshirë Fondin Evropian të Investimeve, i cili specializohet në financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, do të punojë përmes ndërmjetësuesve financiarë në shtetet anëtare dhe në bashkëpunim me bankat promovuese kombëtare.

Paketa e propozuar e financimit përfshin:

Skemat e garancisë specifike të bankës bazuar në programet ekzistuese për vendosjen e menjëhershme, duke mobilizuar deri në 20 miliardë euro në financim.

Linjat e likuiditetit të dedikuara për bankat për të siguruar mbështetje të mëtejshme për kapitalin qarkullues për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe ndërmarrjet me kapital të mesëm, për një total maksimal prej 10 miliardë euro. Programet e blerjes së letrave me vlerë të mbështetur në asete për të mundësuar bankat të transferojnë portofolet e huave te ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, duke mobilizuar 10 miliardë euro shtesë në mbështetje.

Përgatiti: Irma Paloli