Kapitulli 1:Territori, burimet 
dhe popullsi
 
Kapitulli 2:Politika
Kapitulli 3:Ekonomia 
Kapitulli 4:Marrëdhëniet me botën e jashtme
Kapitulli 5:Turizmi Kinez 
Kapitulli 6:Kombësi e fe në 
Kinë

Kapitulli 7:Arkitektura 
Kapitulli 8:Arsim,shkencë dhe teknikë në Kinë
Kapitulli 9:Mbrojtja e mjedisit
Kapitulli 10:Tajvan 
Kapitulli 11:Sinkiang dhe Tibet
Kapitulli 12:Gratë kineze
Kapitulli 13:Mjekësia tradicionale 
Kapitulli 14:Historia e Kinës 
Kapitulli 15:Letërsia klasike 
Kapitulli 16:Tregime dhe 
legjenda popullore
 
Kapitulli 17:Persona të njohur 
në kohën e lashtë 

Kapitulli 18:Doket e zakonet e popullit kinez
Kapitulli 19:Opera kineze 
Kapitulli 20:Muzeumet në internet 
Kapitulli 21:Arte folkloristike 
Kapitulli 22:Trashëgimi 
botërore të Kinës
 
Kapitulli 23:Instrumentet popullore 
Kapitulli 24:Muzikantët kinez