>>[Gjendja e përgjithshme]
Gjendja e përgjithshme e arkitekturës kineze 
>>[Arkitekturat popullore kineze]
Arkitektura e ndërtimit të pallateve  
Tempujt
Ndërtesat e parqeve  
Arkitektura e ndërtimit të varrezave 
Ndërtesat e banimit
>>[Arkitektura kineze e kohëve të lashta]
Arkitektura kineze e kohëve të lashta  
Arkitektura e dinastisë Tang 
Arkitektura e dinastisë Song  
Arkitektura e dinastisë Yuan
Arkitektura e dinastisë Ming  
Arkitektura e dinastisë Qing 

>>[Arkitektura moderne kineze]
Gjendja e përgjithshme
Arkitektura moderne kineze 
>>[Arkitektët e njohura kinezë]
Arkitektët kinezë