>>[Gjendja e përgjithshme e punëve të jashtme të Kinës]
Gjendja e përgjithshme e punëve të jashtme të Kinës  
>>[Politikat e jashtme të Kinës]
Politikat e jashtme të Kinës  
>>[Marrëdhëniet e Kinës me Amerikën, Japoninë dhe me Rusinë]
Marrëdhëniet kino-amerikane  
Marrëdhëniet kino-japoneze  
Marrëdhëniet kino-ruse  
>>[Organizata ndërkombëtare dhe Kina]
ASEAN-i dhe Kina  
Organizata e bashkëpunimit të Shangait dhe Kina  
OKB-ja dhe Kina  
APEK-u dhe Kina  
Organizata botërore e tregtisë dhe Kina 7  
>>[Ministrat e jashtëm të Kinës]
Zhou Enlai    Chen Yi   Ji Pengfei
Qiao Guanhua Huang Hua   Wu Xueqian  
Qian Qichen   Tang Jiaxuan    Li Zhaoxing

>>[Dokumentet e rëndësishme diplomatike kineze]
Dokumentet e rëndësishme diplomatike kineze