>>[Sistem politik]
Sistem politik 
>>[Organe shtetërore] 
Asambleja Kombëtare Popullore 
Konferenca Konsultative Politike e Popullit Kinez
Këshilli i Shtetit dhe ministrat pranë tij 
Komisioni Ushtarak i KQ të PK të Kinës Komisioni Qendror Ushtarak i RP të Kinës 
Gjykata Popullore 
Prokuroria Popullore
>>[Parti në Kinë]
Partia Komuniste e Kinës  
Partitë demokratike të Kinës

>>[Anëtarët e Komitetit të Përhershëm të Byrosë Politike të KQ të PKK-së ]
Xi Jinping 
Li Keqiang 
Zhang Dejiang 
Yu Zhengsheng 
Liu Yunshan 
Wang Qishan 
Zhang Gaoli