>>[Perandorë në kohën e lashtë]
Krijuesi i pushtetit të përqendruar--perandori i parë i dinastisë Qin 
Perandori i parë i dinastisë Xihan--Liu Bang 
Da Yu   
Yao dhe Shun   
Shennongshi 
Fuxishi
>>[Politikanë e idiologë në kohën e lashtë]
Legalisti--Han Feizi
Zhuangzi     
Mengzi 
Konfuci dhe konfucianizmi 
Krijuesi i shkollës Taoiste--Lao Dan 
>>[Shkencëtarë në kohën e lashtë]
Zu Chongzhi 
Farmacisti Li Shizhen 
Astronomi Zhang Heng 
>>[E të tjerë]
Mjeku i mrekullueshëm Hua Tuo  
Kryengritja e Chen Shengut dhe Wu Guangut  
Wang Zhaojun   
Yan Zi  
Su Wu  
Guan Zhong dhe Bao Shuya  
Mbreti Chuzhuang  
Yu Boya dhe Zhong Ziqi 
Strategu Su Wu  
Qi Jiguang
Xuan Zhuang  
Jian Zhen