■Sinkiang
>>[Fakte të përgjithshme të Sinkiangut të Kinës]
Fakte të përgjithshme të Sinkiangut të Kinës  
Mjedisi gjeografik i Sinkiangut
Zhvillimet historike në Sinkiang  
Sinkiangu-bazë energjetike 
>>[Ekonomia e Sinkiangut]
Industria e Sinkiangut
Bujqësia e Sinkiangut
Blegtoria e Sinkiangut  
Prodhimet karakteristike të Sinkiangut
>>[Kombësitë në Sinkiang]
Kombësia ujkure
Kombësia kazake 
Kombësia Kërkëze
>>[Burimet turistike në Sinkiang]
Liqeni Knas
Qyteti i lashtë Loulan
Guva me një mijë figura bude 
Turfan   
Kash   
Hëtian  
>>[Fetë në Sinkiang]
Sinkiangu ku janë përhapur shumë besime fetare
Besimtarët në Sinkiang


■Tibet
>>[Fakte të përgjithshme të Tibetit
Fakte të përgjithshme të Tibetit  
Fakte gjeografike të Tibetit 
Historia dhe gjendja aktuale 
>>[Kombësitë në Tibet]
Fakte të përgjithshme  
Kombësia tibetiane  
Kombësia Mënba 
Kombësia Luoba 
>>[Ekonomia e Tibetit]
IndustriaBujqësia 
BlegtoriaPylltaria  
Veprat në ndihmë të Tibetit 
>>[Burimet turistike në Tibet]
Liqeni Namucuo 
Pallati Potala  
Tempulli Dazhao dhe rruga Baguo 
Tempulli Zashilunbu 
>>[Arsim në Tibet] 
Fakte të përgjithshme arsimore 
>>[Fetë në Tibet]
Budizmi tibetian dhe lamatempuj
Zakonet fetare të banorëve tibetianë  
>>[Kultura e Tibetit]
Tangka  
Skulptura prej mjelli me gjalp  
Opera e Tibetit