Kinë, shoqata e konsumatorëve shpëtoi 390 milionë juanë humbje në 650 mijë ankime

2017-04-11 18:05:56 CRI Komenti juaj Printoni

Fjala kyçe:消费者---[xiāo fèi zhě]---Konsumator

Gjatë vitit 2016, Shoqata e Konsumatorëve e Kinës trajtoi 650 mijë ankesa nga konsumatorët dhe u kurseu atyre humbje prej afro 400 milionë juanësh.

Të dhënat u paraqitën të hënën në raportin mbi veprimtarinë e shoqatës të vitit 2016 gjatë sesionit të tretë të Këshillit të Shoqatës.

Zgjidhja e konflikteve të konsumit është një nga punët bazë për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve. Sipas kreut të Shoqatës së Konsumatorëve të Kinës, Zhang Ping, gjatë vitit 2016, u zgjidhën afro 81 për qind e shqetësimeve të ngritur.

"Vitin e kaluar, Shoqata e Konsumatorëve e Kinës trajtoi në përgjithësi 650 mijë ankesa të konsumatorëve dhe ofroi zgjidhje për 81% të tyre, d.m.th., 530 mijë ankesave, duke u kursyer konsumatorëve humbje prej 390 milionë juanësh," shpjegoi Zhang Ping.

Në vitin 2016, u shtuan mosmarrëveshjet kryesisht në fushën turistike, nëpërmjet internetit dhe me kredi. Kundrejt kësaj situate, shoqatat lokale të konsumatorëve shtuan paralajmërimet dhe organizuan kontrolle të ndryshme të cilësisë.

Këtë vit, Shoqata e Konsumatorëve e Kinës do të vazhdojnë të forcojnë ndërgjegjësimin e publikut dhe forcojë aftësinë e vetëmbrojtjes. Njëkohësisht, shoqata do të forcojë punët në disa hallka të dobëta, që të mbrojë më thellë interesat e konsumatorëve.

Vitet e fundit, Kina i ka kushtuar rëndësi përmirësimit të ligjeve e rregulloreve në mbrojtjen e interesave të konsumatorëve. Sekretari i përgjithshëm i Shoqatës, Chang Yu, vuri në dukje se shoqata do të vazhdojë të shfrytëzojë epërsinë e vet dhe do të bëjë propozime për përmirësimin e legjislacionit.

"Do të tregojmë vëmendje të madhe dhe do të marrim pjesë në rishikimin e ligjeve që lidhen ngushtë me interesat e konsumatorëve, siç është 'Ligjit të Biznesit Elektronik', 'Ligjit Kundër Konkurrimit të Padrejtë', 'Ligji i Standardizimit' etj. Do të nxitim aktivisht edhe hartimin e publikimin e rregulloreve të mbrojtjes së interesave të konsumatorëve të krahinave të ndryshme. Kjo do të ndihmojë që konsumatorët të kenë mundësi t'i paraqesin të plota ankesat e tyre. Në përshtatje me Komitetin e Përhershëm të Asamblesë Kombëtare Popullore të Kinës, do të zhvillojmë kontrollin e zbatimit të 'Ligjit të Cilësisë së Produkteve' dhe do t'u paraqesim autoriteteve propozimet tona për të nxitur vendimmarrjen në dobi të mbrojtjes së interesave të konsumatorëve." (Wang Lei)

Mrekulli