Mësimin 13 Në një restorant kinez
  2013-09-13 14:23:47
你们有什么特色菜? Nǐmen yǒu shénme tèsècài?
Çfarë specialiteti keni?Në përgjithësi, kur shkojmë në një restorant në Kinë. Ne shpesh pyesim "Çfarë specialiteti keni?" Kjo ndodh sepse në Kinë ka shumë ushqime të ndryshme që varen nga krahina. Për shembull, në qoftë se vijnë nga Sichuani, në përgjithësi ushqimet jane djegëse.Në qoftë se vjinë nga Shangai, ushqimet jane të ëmbla. Prandaj, do të pyesim në mënyrë shumë të qartë. Mund të pyeni në gjuhën kineze: Ni3men you3 shen2me te4se4 cai4?
Ni3men do të thotë ju.
you3, keni.
shen2me, çfarë.
te4se4cai4, specialiteti.