Mësimin 10 Bisedosh për punë
  2013-08-01 16:07:45
你以前做过什么工作?Nǐ yǐqián zuò guò shénme gōngzuò?

Çfarë pune ke bërë më parë?

Ni2: ti.

Yi3qian2: më parë, në të kaluarën.

Zuo4Guo4: ke bërë, ke pasur.

Shen2me: çfarë.

Gong1zuo: punë.