Mësimin 8 Të bisedosh rreth të tjerëve
  2013-07-16 15:58:22
她很漂亮。她特别聪明。Tā hěn piàoliang. Tā tèbié cōngming.

"Ta1":ajo, "Hen3":shumë, "Piao4 Liang4":i bukur,e bukur, Ajo është shumë e bukur;"Ta1":ajo,"Te4 Bie2":shumë, "Cong1 Ming":i zgjuar,e zgjuar, Ajo është shumë e zgjuar;