Mësimin 7 Të bësh një telefonatë
  2013-07-12 14:44:21
请他给我回个电话。Qǐng tā gěi wǒ huí gè diànhuà.

Të lutem, thuaji atij që të më marrë në telefon.

qing3 ta1 gei3 wo3 hui2 ge4 dian4hua4."qing3"do të thotë lutem. "ta1", ai."gei3" t'i japë. "wo3", unë . "hui2 ge4 dian4hua4", të më marrë në telefon."hui2", kthehet do të thotë të më marrë në telefon."dian4hua4" do të thotë telephon. Të lutem thuaji atij të më marrë në telefon.