Mësimin 6 Të lesh takim
  2013-07-10 16:25:29
喂,请问是哪位?Wéi, qǐngwèn shì nǎ wèi?

ALO, kush je? "Wei2", si në gjuhën shqipe "Alo". "Alo, kush je?". "Qing3 wen4 shi4 nei3 wei4?". "Qing3" ka kuptimin "ju lutem". "Wen4" do të thotë "pyes". "Shi4", "është". "Nei3 wei4", "kush ose cili/cila".