Mësimin 5 Të kërkosh ndihmë
  2013-07-05 16:33:18
你能帮我一个忙吗?Nǐ néng bāng wǒ yígè máng ma?
Në gjuhën shqipe, kur je në bankë ose do të bësh një foto me dikë,themi "Të lutem,më ndihmon pak?"Por në gjuhën kineze themi "ni3 neng2 bang1 wo3 yi2ge mang2 ma"

当然可以。Dāngrán kěyǐ.
Kur e pyet:"A mund të më ndihmosh?", përgjigjemi, 当然可以,dang1 ran2 ke3 yi3,patjetër.当然 dang1 ran2 sigurisht,可以 ke3 yi3 mund。