Mësimin 4 Të thuash mirupafshim
  2013-07-03 15:41:33
再见!Zàijiàn!

Koha është vonë duhet të ikim, "zai4jian4", mirupafshim. Pra "zai4jian4" është mirupafshim. Ju, të dashur dëgjues, e dëgjoni "zai4jian4" që ne mbarojmë emisionin. Po, çdo herë ne themi "zai4jian4" në fund të programit.